dinsdag 14 oktober 2008

Ongedefinieerd

Grensgebieden, niemandsland, het uur van de wolf, schemering, schaduwgebied, dromen, de dingen die gebeuren op het moment dat je met je ogen knippert, negatieve ruimte, weerspiegelingen.
Ver van de Pijp (ik ben nog steeds in Afrika) denk ik na over Tussenland. Op dit moment is het alles wat zich tussen mij en Amsterdam bevindt. Duizenden kilometers zand, water, bomen, mensen, wegen, lucht. Tussenland is geen plek. Het is de ruimte tussen twee dingen. Die twee dingen zijn benoembaar maar ook inwisselbaar voor andere dingen. Tussenland is alles tussen de Karoo in Afrika en de Pijp in Amsterdam. Tussenland is alles tussen nu en 31 december 2008. Tussenland is wat er te gebeuren staat tussen 8 kunstenaars en een grote groep stadsbewonders. Tussenland is alles vanaf de letter “t” tot en met de letter “d”. Tussenland is het gebied tussen mijn hersenen dat via mijn vingers en het toetsenbord van mijn computer loopt tot deze tekst op het internet. Tussenland is alles en niets, algemeen en specifiek. Een verzinsel. Een realiteit. Een rookgordijn.

Een grens vormt de scheidingslijn tussen twee landen of andere (meestal bestuurlijke) eenheden. Algemeen onderscheidt men:
* natuurlijke grenzen, waar een landschapselement zoals de zee, een rivier of gebergte als grens dient.
* kunstmatige grenzen, die in het algemeen in verdragen zijn vastgelegd.
* administratieve grenzen, de grenzen tussen andere bestuurlijke eenheden dan staten, zoals bijvoorbeeld tussen deelstaten, provincies of gemeentes.
* taalgrenzen, de grenzen tussen verschillende taalgebieden.
Kritiek op de term natuurlijke grenzen luidt dat alle grenzen kunstmatig zijn.

Een niemandsland of neutrale zone is een grensgebied dat aan niemand toebehoort. In oorlogstijd wordt het gebied tussen de frontlinies van twee vijandelijke legers ook wel aangeduid als niemandsland. In het algemeen zou je een gebied waar nooit iemand komt Niemandsland kunnen noemen.

Het Uur van de Wolf is het moment waarop de nacht in de ochtendschemer overgaat, het tijdstip waarop de grens tussen waan en werkelijkheid vervaagt en langzaam oplost. Een moment, waarop van alles mogelijk is

Schemering is een toestand waarbij de overgang van licht naar donker plaats vindt. Dit gebeurt zowel bij dageraad (ochtendgloren) als bij zonsondergang (valavond). Tijdens de schemering is de hemel verlicht, maar de zon bevindt zich dan nog onder de horizon. Er zijn verschillende gradaties van schemering:
* de burgerlijke schemering als het middelpunt van de zon minder dan 6° onder de horizon staat.
* de nautische schemering als het middelpunt van de zon 6° tot 12° onder de horizon staat.
* de astronomische schemering als het middelpunt van de zon 12° tot 18° onder de horizon staat

Een droom is wat iemand denkt te zien en te horen terwijl hij slaapt. Dromen komen vooral voor tijdens de REM-slaap.
Tijdens een lucide droom is de dromer zich bewust van het feit dat hij droomt.
Wat een droom is en waar het precies voor dient is niet bekend, al zijn er wel vermoedens. Zo is gebleken dat men vaak droomt over dingen die men overdag heeft meegemaakt. Dit wordt de dagrest genoemd. Dromen zouden helpen de gebeurtenissen te verwerken.
In het verleden zag men dromen als boodschappen van de goden en kende men er een voorspellende functie aan toe. Om de verschillende droomsymbolen te analyseren, waren er droomduiders en droomboeken. Het is ook mogelijk om in kleur te dromen.

De ruimte is één van de weinig fundamentele grootheden in fysica. Dat betekent dat ruimte niet gedefinieerd kan worden via andere grootheden, omdat er niets fundamenteler bekend is. Ruimte wordt daarom, net als de definitie van andere fundamentele grootheden (zoals tijd en massa), bepaald door meting.
Het standaard ruimte-interval, de meter, is sinds 1983 gedefinieerd als de afstand die licht in 1/299.792.458 seconde in vacuüm aflegt.
Deze definitie, die aan huidige definitie van tijd wordt gekoppeld, maakt onze plaats-tijd ruimte een Minkowskiruimte en maakt de speciale relativiteitstheorie juist per definitie.
In de klassieke natuurkunde wordt de ruimte opgevat als een driedimensionale Euclidische ruimte waarin elke positie kan worden beschreven door drie coördinaten. De relativistische natuurkunde houdt zich meer bezig met ruimtetijd die wordt gemodelleerd als een vierdimensionale topologische ruimte

In de astronomie wordt de term ruimte vaak gebruikt om delen van het heelal buiten de Aarde of het zonnestelsel aan te geven, of meer algemeen de relatief "lege" delen van het heelal. De ruimte bevat geen zuurstof. Wel bevat zij (relatief weinig) atomen van gassen en stofdeeltjes. Ook kunnen er objecten doorheen bewegen, zoals meteoroïden en kometen. Termen als ruimtevaart en ruimtesonde verwijzen ook naar dit gebruik van de term ruimte.

In de wiskunde is een ruimte een verzameling met een toegevoegde structuur.

Een rookgordijn wordt voornamelijk gebruikt bij militaire doeleinden en bestaat uit een soort dikke, grijze mist. Deze rookgordijnen worden veroorzaakt door rookbommen en/of rookgranaten om bijvoorbeeld een verrassingsaanval op te zetten of om een gebied te kunnen verdedigen

Geen opmerkingen: